Odhad tržní ceny

Za jakou cenu můžete prodat?

Cílem ocenění nemovitosti je stanovení „obvyklé tržní ceny“, tj. ceny, za kterou by nemovitost v určitém čase koupilo více zájemců. Stanovení tržní ceny provádím metodou srovnávací v kombinaci s analytickým určením hodnoty nemovitosti. Technické a morální opotřebení stavby tedy hraje svoji roli, ale důležitější je aktuální situace na trhu.

Vyhledám co největší množství srovnatelných nemovitostí, které byly skutečně prodány v daném období. Mám dva zdroje relevantních informací o prodaných nemovitostech:

Ceny z katastru nemovitostí

Informace z katastru nemovitostí o cenách všech nemovitostí, které byly v dané lokalitě a ve zvoleném čase skutečně prodány.

Databáze reálných prodejů

Informace o prodejích v síti RE/MAX, o kterých vím vše. Data z katastru nemovitostí neobsahují detailní informace o kvalitě nemovitosti.

Pro mnohé realitní kanceláře je jediným zdrojem informací aktuální nabídka podobných nemovitostí na realitních serverech. Má samozřejmě také svůj význam, zejména s ohledem na vyjednávací pozici kupujících, ale sama o sobě přesný odhad neposkytne. Při prodeji obvykle probíhá jednání o ceně a většinou se prodá za cenu nižší, než je cena nabídková.

Správný odhad určí maximální možnou cenu, za kterou lze nemovitost prodat ve stanovené době. Měl by také předejít tomu, abyste se nedostali do prodlení, pokud potřebujete
prodat včas.

Pro stanovení ceny je často důležitá osobní zkušenost. Například v centru Prahy se cena bytu může pohybovat od 100 do 250 tis. Kč za m2! Ale i u typizovaných bytů např. v panelovém sídlišti může mít poloha nebo výhled významný vliv na cenu. Může se tedy stát, že nemovitost prodáte na první prohlídce, ale přijdete o slušné peníze. Nebo naopak, není nic příjemného, když máte za sebou 7 prohlídek a žádného kupce. U rodinných domů je odlišností, které ovlivňují cenu, ještě mnohem více.

Objednejte si odhad
zdarma a bez závazků