Odhad obvyklé tržní ceny

Zdarma a bez závazků

Připravím pro vás odhad tržní ceny vaší nemovitosti. Pokud mám dostatek informací, můžete počítat s přesností ±10 % obvyklé tržní ceny. Pro větší přesnost je potřeba nemovitost vidět, ale i tak vám poskytne relevantní informace pro vaše rozhodování.

Předprodejní odhad je zdarma bez jakýchkoliv závazků.

Odhady nemovitostí pro dědická řízení, rozvodová řízení či vypořádání spoluvlastnictví jsou zpoplatněny (byt 1.000 Kč nebo RD 2.000 Kč, 500 Kč místní šetření - je-li potřeba). Pokud se dohodneme na následném prodeji nemovitosti, náklady na odhad vám vrátím.

Odhad tržní ceny nemovitosti

.