Zrušení daně z nabytí nemovitosti

4.04.2020

Pokud bude zákona nakonec schválen v aktuální podobě, bude mít zpětnou účinnost. Tedy všichni kupující, kteří koupili nemovitost od prosince loňského roku a měli tak povinnost v březnu letošního roku podat daňové přiznání, daň již platit nebudou.
Koho se zrušení daně týká?

Daň z nabytí nemovitosti ve výši 4 procent platí kupující. Jedinou výjimkou byly novostavby, kde platilo osvobození od daně z nabytí. Daň se platí jak z domů a bytů, tak z pozemků.

Od kdy zákon bude platit?

Pokud bude zákona nakonec schválen v aktuální podobě, bude mít zpětnou účinnost. Tedy všichni kupující, kteří koupili nemovitost od prosince loňského roku a měli tak povinnost v březnu letošního roku podat daňové přiznání, daň již platit nebudou. Nový kupující se tak nemusí obávat uzavřít kupní smlouvu. O výhodu nepřijdou.

Co když jsem daň již zaplatil?

V takovém případě platí, že vám bude částka vrácena. O způsobu, jak to bude provedeno – zda zcela automaticky nebo bude třeba požádat Finanční úřad o vrácení zaplacené daně – se ještě jedná.

Jak to bude s odpočty úroků u hypoték?

V prvotním návrhu zákona bylo uvedeno, že spolu se zrušením daně bude zrušena i možnost odpočtu úroků z hypotečního úvěru v daňovém přiznání. Mělo se jednat pouze o nově sjednané hypotéky. Nyní musíme vyčkat na jeho konečnou podobu, kterou schválí zákonodárci. Je však pravděpodobné, že odpočet bude u nových hypotečních úvěrů skutečně zrušen.

Co dalšího se s novým zákonem změní?

Nově se prodlouží lhůta, po kterou musí majitel nemovitost vlastnit před jejím prodejem, aby byl osvobozen od daně z příjmů. Doposud to bylo 5 let. Nově je v návrhu zákona uvedeno, že majitel nemovitostí musí dotyčnou nemovitost držet minimálně deset let. Pokud by ji prodal před uplynutím lhůty, musel by zaplatit daň z příjmů.

Co v případě, že jsem nemovitost zdědil nebo dostal darem?

V těchto případech platila výjimka ze zákona a daň se nehradila. To v zákoně zůstává stejné. V případě dědictví či darování nemovitosti se daň z příjmů fyzických osob neplatí.